Uw huuropzegging kunt u per aangetekende post sturen naar:

Segesta Vastgoedbeheer B.V.
Postbus 9345
1800 GH Alkmaar
email: huurwoningen@segesta.nl